KONTAKTY

LUNAFIT, s.r.o.
Pavla Beneše 759/9
Praha-Letňany
tel: +420606191632
sportnanetu@email.cz

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu SportNaNetu.cz

 1. Společnost LUNAFIT, s.r.o., se sídlem Pavla Beneše 759/9, Letňany, 199 00 Praha 9, identifikační číslo: 08259275, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314685 (dále jen „správce“) prohlašuje, že na základě souhlasu zákazníka zpracovává osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, (u podnikatele i obchodní firmu, IČ a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, specifické údaje (např. GPS) k vloženým fotografiím, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi společností a zákazníkem pro marketingové účely ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jde o údaje, které správce získává přímo od zákazníků nebo od spolupracujících třetích stran. Zákazník si je tímto vědom/a toho, že tímto uděluje svůj souhlas k tomu, že jiní uživatelé budou mít přístup k některým jeho osobním údajům (jméno, příjmení). Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je souhlas zákazníka dávaný správci.
 2. Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných správcem a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit svou nabídku potřebám zákazníků a zkvalitnit poskytované služby. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 3. Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta, různé profilování a segmentaci klienta, reporting.
 4. Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základní pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.
 5. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 6. Mezi nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů pro marketingové účely, patří:
 • Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685. Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
 • Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977. Naše webové stránky využívají technologie remarketingu od služby Google Adwords provozované společností Google. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují naše reklamy na různých webech, dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na eshopu www.url.cz i na základě dat o ostatních webech procházených uživatelem na internetu. Uživatel má možnost odhlásit se od ukládání souborů cookie společnosti Google ve svém prohlížeči na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další možností je návštěvníky odkázat na odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.
 • Dopravci
  • Česká pošta, s.p., IČ: 47114983., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.
  • PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, K Borovému 99, Říčany – Jažlovice, 251 01.
  • Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice
  • DPD CZ, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ:61329266, Komerční zóna - Modletice 135, 251 01 Říčany, Praha-východ
  • Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9.
 • Účetní
 1. Uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.
 2. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu 38 měsíců od jeho udělení. Při dalšími využití služeb (vložení dalších fotografií) se tento souhlas prodlužuje. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány.
 3. Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku má zákazník právo na informaci, jak Vaše údaje zpracováváme, dále má právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u nás. Stejně tak má právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat správce, aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost adresuje na emailovou adresu lunafit@seznam.cz anebo písemně na sídlo správce.
 4. Zákazník má možnost souhlasit s poskytnutím osobních údajů vždy, kdy jsou jeho osobní údaje na stránkách www.sportnanetu.cz vyžadovány např. při dokončování objednávky, zasílání dotazů, registrace, zasílání newsletterů, hodnocení, hlídání produktů apod.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

 NzlkNTI1